Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja poslovnega prostora v najem, lociranega v Rušah, Trg vstaje 3