Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - zamenjava parcel v k.o. Ruše

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – ZAMENJAVA PARCEL V KATASTRSKI OBČINI RUŠE

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen zamenjati parc.št. 1454/3, k.o. 665 Ruše za parc. št. 1447/2, k.o. 665 Ruše.

Vse informacije v zvezi nameravano zamenjavo parcel so na voljo na tel.št. 02 669 0657.«