KAKOVOST ZRAKA V RUŠAH IN VPLIV NA ZDRAVJE

Onesnaženje zraka je velik ekološki problem, predvsem pa izjemno škodljivo vpliva na naše zdravje in počutje. Onesnaženja so lahko naravnega izvora in antropogenega izvora, na slednjega imamo ljudje precejšen vpliv s svojimi dejavnostmi.

V občini Ruše se od leta 2016 izvajajo meritve delcev PM10 in meritve benzo(a)pirena, ki sta dva izmed onesnaževal, pogojenih z izgorevanjem goriv kot so promet, industrija in ogrevanje stanovanjskih stavb.