2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ruše

Od torka, 14. aprila 2020, od 15.30, do petka, 17. aprila 2020, do 13. ure, je potekala 2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ruše.

 

Na seji so bili obravnavani in sprejeti:

  • Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju občine Ruše;
  • Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo Ureditev trga v Rušah;
  • Predlog za odpis kratkoročnih terjatev iz naslova najemnih razmerij;
  • Sklep o obstoju javnega interesa in uvedbo razlastitve v javno korist;
  • Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih v Občini Ruše za leto 2019.

 

Na dopisni seji je sodelovalo 16 članov od 18.

 

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/ .