Besede in besedne zveze v ruškem govoru

Profesorji GSKŠ Ruše, dve slovenistki in kemik, po izvoru ali kraju bivanja povezani z Rušami, so izbrali nekaj značilnih ruških pogovorno-narečnih besed in značilnih ruških pogovornih fraz. Pri izboru so pomagali dijaki prvega letnika gimnazije.

Govor Ruš in okolice na desni strani Drave je kombinacija štajersko pokrajinsko pogovornega jezika in narečja ruškega dela Pohorja. Zahodno od Ruš se v govoru že kažejo značilnosti pohorskega govora Lovrenca na Pohorju, ki pa ima pomembno drugačne jezikovne posebnosti, bližje koroškim govorom.

Ruške besede in uvod - tekst