CELOVITA OBNOVA POKOPALIŠČA

Občina Ruše je pričela s pridobivanjem projektne dokumentacije za celovito obnovo pokopališča. Zunanjo ureditev je zasnovala dr. Tanja Simonič Korošak, ki je v občini že uredila igrišče v Bistrici ob Dravi. Zunanja prenova obsega ureditev drevesnega nasada in grmovnic, platoja pred žalno vežico, ureditev komunalne in urbane infrastrukture ter opreme. Prav tako se načrtuje prenova žalne vežice, ki bo vključevala urejene prostore za poslovitev od pokojnikov, sanitarije, trgovino s svečami in cvetjem, dostop bo prilagojen tudi za invalide. Celoten projekt bo končan v letu 2018. Do 1. novembra se načrtuje dokončanje investicijskih del na zunanjih površinah okoli žalne vežice. V času do ureditve prodajnega prostora v žalni vežici bo možno sveče in cvetje kupiti v kiosku oz. stojnici na parkirišču.