Delavnica o prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

V teh dneh je pričela cveteti najbolj znana invazivna tujerodna rastlinska vrsta pelinolistna ambrozija, katere cvetni prah spada med zelo alergene. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino. V naravi se pogosto pojavi težava pri prepoznavanju pelinolistne ambrozije, saj jo lahko zamenjamo z drugimi rastlinskimi vrstami.

Za občane, ki se ne bodo utegnili udeležiti torkove delavnice, objavljamo povezavo na vabilo Botaničnega vrta Maribor, kjer poteka spoznavanje invazivnih tujerodnih vrst:

http://botanicnivrt.um.si/pages/si/dogodki/seznam-dogodkov.php?Invazivke%20na%20poti&month=08&year=2018&day=02&show=-1&id=95&section_id=96&detail=1

 

Ogled je mogoč še do 12. 9. 2018.