Do 75% subvencije za energetske sanacije v turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije v turizmu.

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH

• Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

• Lokacija: Obmejna problemska območja.

• Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

• Višina nepovratnih sredstev: od 70 % do 75 % upravičenih stroškov oz. najmanj 50.000,00 € in največ 200.000,00 € (De minimis)

Rok za prijavo: 10.08. 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - razpis

Več informacij o razpisu tukaj