EVROPSKE VOLITVE 2019 - pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše