Fides - Sklep o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti