Fotografski natečaj za izbor najboljših fotografij, posnetih v Občini Ruše

Občina Ruše razpisuje fotografski natečaj za izbor najboljših fotografij, posnetih v Občini Ruše, na katerem

lahko sodelujete med 25. 4. in 25. 5. 2020.

 

CILJ NATEČAJA:

Cilj natečaja je pridobitev umetniških, atraktivnih, zanimivih in kvalitetnih fotografij, s tematiko iz okolja Občine

Ruše in uveljavljanju ruških fotografov skozi izdelane promocijske materiale. Občina Ruše bo prejete fotografijeuporabila za potrebe objav v občinskem glasilu Ruški utrip, objav na spletni strani Občine Ruše, družbenihomrežjih Občine Ruše in izdelavo promocijskega materiala.

Z natečajem želimo pokazati naše prelepe kraje, utrinke iz našega vsakdana in jih deliti z drugimi. V večnost

ujeti in zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti naše občine.

 

TEME FOTOGRAFIJ NATEČAJA:

 • Narava.
 • Arhitektura.
 • Urbana središča z uličnim utripom.

 

PRAVILA NATEČAJA:

 • Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo tako ljubiteljski kot profesionalni fotografi avtorskih fotografij vseh starosti, razen člani strokovne komisije, njihovi ožji družinski člani in zaposleni na Občini Ruše.
 • Fotografija je bila posneta v letu 2019 in 2020.
 • Fotografije morajo biti krajevno vezane na območje Občine Ruše.
 • Na fotografiji je prikazan posnetek narave, arhitekture ali urbanega okolja na območju občine.
 • Vsak udeleženec lahko sodeluje z več objavami.
 • Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da je lastnik avtorskih pravic in da s sodelovanjem v tem natečaju ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic. V kolikor so na fotografijah ujeti posamezniki, udeleženec prevzame odgovornost, da ima dovoljenje k objavi fotografij, za namen sodelovanja v javnem natečaju.
 • Občina Ruše bo izmed vseh prejetih fotografij izbrala najboljše, katere tudi prejmejo nagrado, vse prejete fotografije pa lahko uporabila za promocijo občine.

 

TEHNIČNA NAVODILA:

 • Fotografije morajo biti izdelane v digitalnem formatu jpg, jpeg, v barvni tehniki.
 • Velikost fotografij mora biti najmanj 1795 x 2705 pikslov in z resolucijo 300 dpi.
 • Fotografije so lahko posnete z digitalnim fotoaparatom ali mobilnim telefonom, vendar naj bo velikost in kakovost primerna.
 • Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije.
 • Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov.

 

ODDAJA FOTOGRAFIJE

Fotografije avtorji pošljite v digitalni obliki, izključno po elektronski pošti na naslov: urad.zupanje@ruse.si.

Ob fotografiji navedite naslednje podatke:

 • vsebina fotografije, datum in lokacija nastanka;
 • ime, priimek in letnico rojstva avtorja;
 • kontaktni podatki avtorja (naslov, e-naslov, telefonska številka).

Fotografije, katere ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki bodo izločene iz natečaja.

V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v natečaju udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator natečaja, Občina Ruše. Organizator natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Organizatorji natečaja se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in obdelovali zgolj za potrebe izvedbe Fotografskega natečaja.

 

AVTORSKE PRAVICE

Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor fotografije oz. da ima zanje avtorske

pravice. Sodelovanje na natečaju pomeni, da avtor v celoti sprejema pravila organizatorja in dovoljuje

organizatorju hranjenje poslanih fotografij in javno objavo prejetih fotografij v namen promocije fotografije,

promocije občine in njenih dejavnosti, ob ustrezni navedbi avtorja in brez predhodnega soglasja avtorja

fotografije (v občinskem glasilu, na internetni strani, na družbenih omrežjih ter v drugih publikacijah oziroma promocijskem materialu).

 

OCENJEVANJE

Fotografije, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo najkasneje naslednji delovni dan objavljene na

Facebook strani Občine Ruše, v albumu Fotografski natečaj.

Ocenjevanje bo potekalo v dveh delih. V prvem delu bodo ključni glasovi, ki jih bodo fotografije, tekom poteka natečaja, z všečki, prejele na družbenem omrežju Facebook Občine Ruše. Izmed vseh objavljenih fotografij, bo v finalni izbor uvrščenih 10 fotografij, ki bodo imele največ glasov (všečkov). Vsak avtor je lahko uvrščen med finaliste le z eno fotografijo. Drugi del ocenjevanja bo potekal 26. 5. 2020. Deset najboljših fotografij, po izboru splošne javnosti, bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo bo imenovala županja Občine Ruše. Strokovna komisija bo izbrala zmagovalno ter drugo in tretje uvrščeno fotografijo. Ocenjevali bodo kvaliteto, izvirnost, izvedbo in ustreznost vsebine glede na razpisano temo natečaja. Najboljše fotografije po vašem izboru, bodo posebej izpostavljene, saj bodo krasile naslovnice občinskega glasila Ruški utrip.

 

NAGRADE

Fotografije, ki bodo v skupni oceni glede na vsa ocenjevalna merila dosegle največ točk, bodo nagrajene s

praktičnimi nagradami:

 

1. mesto 2x vstopnica za 1x vstop Bazen + Fitnes + Wellness v Športnem parku Ruše;

2. mesto 2x vstopnica za 1x vstop Fitnes + Wellness v Športnem parku Ruše;

3. mesto 2x vstopnica za 1x vstop Bazena + Fitnes v Športnem parku Ruše.

 

Vsi avtorji fotografij, uvrščenih v finalni izbor, pa bodo prejeli USB ključek Občine Ruše.

 

Rezultati fotografskega natečaja bodo objavljeni na spletni strani in Facebook strani Občine, nagrajenci pa

bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v roku 8. dni po sprejemu odločitve. Nagrade bodo

nagrajenci prejeli na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ruše, ki bo predvidoma potekala 21. 6. 2020.

 

Bodite ustvarjalni, kreativni. Delite svoje poglede skozi fotografski objektiv tudi z ostalimi.

 

Foto: Olga Malec