Informacija v zvezi z vodooskrbo

25.12.2016 je prišlo do preloma tranzitnega cevovoda Selnica ob Dravi - Ruše. Zaradi omenjenega se v občino Ruše iz črpališča Selniška dobrava distribuira manj pitne vode kot običajno. Posledično se večje območje Ruš napaja iz črpališča Ruše 1 (kjer se izvaja redna dezinfekcija pitne vode s plinskim klorom). Tekom običajnega režima obratovanja je torej več uporabnikov dobivalo vodo iz črpališča na Selniški dobravi, kjer se dezinfekcije ne izvaja, sedaj pa več uporabnikov dobiva vodo iz črpališča Ruše 1, kjer se voda dezinficira. Zaradi omenjene razlike lahko nekateri uporabniki zaznavajo vonj vode po kloru, ki ga niso vajeni. Omenjen vonj ni neobičajen in se ne obravnava kot neskladje.

Tekom jutrišnjega dneva naj bi se pričelo s sanacijo tranzitnega cevovoda Selnica ob Dravi - Ruše. Posledično se bo prenehalo z distribucijo pitne vode iz črpališča na Selniški dobravi. Zaradi tega se bo v občino Ruše črpalo več pitne vode iz Vrbanskega platoja in iz črpališča Ruše 1. Običajni obratovalni režimi bodo spremenjeni in posledično lahko prihaja do odstopanj, ki jih bodo nekateri uporabniki morebiti zaznali.

Kot običajno obratovalne režime stalno spremljamo in imamo nad njimi tudi kontrolo. Prav tako vršimo nadzor tudi nad skladnostjo in ustreznostjo pitne vode, ki jo distribuiramo. Zaradi omenjenega je kakršna koli skrb nepotrebna.

Mariborski vodovod d.d.