JAVNA DELA V LETU 2019 – NAROČNIK OBČINA RUŠE

Zavod za zaposlovanje je 23. 11. 2018 objavil javno povabilo za izbor javnih del za leto 2019 in sicer za naslednje tri sklope:

 programov javnih del s področja socialnega varstva,

 programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe,

 programov javnih del s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, ter drugih programov javnih del