Javna dražba za prodajo premičnin – vozil Občine Ruše