Javna razgrnitev

 

Občina Ruše obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi na območju Občine Ruše in roka za oddajo pripomb in predlogov do vključno 3. 6. 2020.

Javno naznanilo

 

 

Javna razgrnitev sklepa, da je gradnja kanalizacijskega sistema v javno korist, na naslednjih nepremičninah:

Parc. št.

Šifra k.o.

Katastrska občina (k.o.)

230

672

Smolnik

1198/5

665

Ruše

1291

665

Ruše

1199/24

665

Ruše

1198/7

665

Ruše

1198/2

665

Ruše

1303

665

Ruše

420/17

665

Ruše

 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Ruše od 13. maja do 28. maja 2020. Pripombe se pošljejo pisno na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

 

 

Služnost v javno korist

Javno naznanilo