Javni natečaj za prosto delovno mesto: Višji svetovalec v oddelku za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor