Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR"

Datum objave: 19. 9. 2017

Rok za prijavo: 28. 9. 2017

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obrazec za prijavo WORD