Javni poziv k predlaganju kandidatov za člane Občinske volilne komisije

Poziv

Obrazec - Predloga kandidata OVK