Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM