Javni poziv za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše - CEZAM

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM na podlagi 16. člena Statuta izdaja

JAVNI POZIV

za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše - CEZAM

Javni poziv + priloge