Javni poziv za podajo kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda OŠ