Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše