Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za nadomestnega člana Sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše