Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše

Rok za oddajo kandidatur je do ponedeljka, 5. 12. 2016, do 12. ure.