Javni poziv za podajo predlogov za tri predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše