JAVNI RAZPIS za enoletno štipendiranje dijakov in študentov

Občina Ruše je objavila JAVNI RAZPIS za enoletno štipendiranje dijakov in študentov v Občini Ruše za šolsko leto 2020/2021. Razpisanih je šest štipendij od tega tri za dijake in tri za študente. Javni razpis za štipendiranje je objavljen na spletni strani Občine Ruše:. https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele v vložišče Občine Ruše do razpisnega roka (4. 9. 2020 – dijaki oz. 5. 10. 2020 – študenti),  najkasneje do 12.00 ure.