Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o prazniku in priznanjih Občine Ruše (MUV, št. 22/99) Komisija za podelitev priznanj Občine Ruše objavlja

 

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Datum objave: 28. 3. 2018

Rok za oddajo predloga: 3. 5. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa

Obrazec