Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o prazniku in priznanjih Občine Ruše (MUV, št. 22/99) Komisija za podelitev priznanj objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE

Besedilo razpisa

Obrazec - Predlog za podelitev priznanja Občine Ruše

Datum objave: 9. 4. 2019

Rok za oddajo predlogov: 6. 5. 2019 do 15. ure