Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - KOMUNALNI DELAVEC

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

"KOMUNALNI DELAVEC II" v Režijskem obratu

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 27. 2. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo