Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020

Razpis je odprt od 22. 2. 2020.

Rok za prijavo: 23. 3. 2020 do 12. ure

Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2020

Programski obrazci

Splošni obrazci