Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2019

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 6. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2019

Datum objave: 18. 6. 2019

Rok za prijavo: 30. 7. 2019

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo (word)