Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2020

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pomoči in kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave osebnega telefonskega alarma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) objavljamo 

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2020

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija -vloga

 

Razpis je odprt do 31. 10. 2020