Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave osebnega telefonskega alarma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) objavljamo javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 15. 3. 2019

Besedilo razpisa

Vloga z obrazci