JAVNO NAZNANILO

Občina Ruše obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše.

Dokumenti bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, od 27.7.2018 do 27.8.2018.

Rok za oddajo mnenj je 27.8.2018.

Javna obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše bo 22.8.2018, ob 15.30 uri, v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

Javno naznanilo

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše

Kopija katastrskega načrta