Javno naznanilo

Na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18), Občina Ruše s tem

JAVNIM NAZNANILOM 

obvešča javnost o

zbiranju predlogov k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

 

za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik

 

Javno naznanilo - predstavitev osnutka

OPPN RU04 -Smolnik osnutek list 1

OPPN RU04 -Smolnik osnutek list 2

OPPN RU04 -Smolnik osnutek list 3

OPPN RU04 -Smolnik osnutek za seznanitev