JAVNO NAZNANILO - javna razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše

Občina Ruše obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše.

Javno naznanilo

Predlog odloka

Grafični del