Javno naznanilo o javni razgrnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d. o. o.