Javno naznanilo o predstavitvi delovnega gradiva za pripravo izhodišč OPPN za del enote (EUP) Ru04 v naselju Smolnik