Javno naznanilo - Predlog odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše