JAVNO NAZNANILO

Občina Ruše obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenih osnutkov občinskega podrobnega prostorskega načrta