Javno povabilo k sodelovanju trgovskim podjetjem

Občani Občine Ruše se v času epidemije COVID-19 srečujejo z izzivom oskrbe z osnovnimi prehranskimi in higienskimi izdelki. Iz tega razloga želimo vzpostaviti sodelovanje s trgovskimi podjetji s prehranskimi in higienskimi izdelki, katera svoje izdelke ponujajo na območju Občine Ruše.

Osnovni namen sodelovanja je omogočiti občanom Občine Ruše oddati naročila osnovnih prehranskih izdelkov pri trgovcih, bodisi preko e-pošte, bodisi z opravljenim telefonskim klicem. Ciljna skupina bodo tako občani, katerim je bila izdana odločba o karanteni ali pa so dokazano okuženi s SARS-CoV-2 in ne potrebujejo hospitalizacije, so pa v samoizolaciji in potrebujejo oskrbo z osnovnimi živili in higienskimi pripomočki. Sočasno pa ciljno skupino predstavljajo občani, kateri se ne poslužujejo nakupovanja preko spleta in nimajo nikogar, ki bi lahko nakup opravil namesto njih.

Celotno besedilo Javnega povabila k sodelovanju trgovskih podjetjem je na voljo v prilogi. 

Besedilo povabila s prilogami 

Rok za oddajo prijavnice za sodelovanje, skupaj z izpolnjenim osnutkom pogodbe je 22. oktober 2020 do 12. ure na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali elektronski naslov obcina@ruse.si.

V primeru dodatnih vprašanj smo Vam na voljo na tel. številki 02/669-06-50 ali na elektronskem naslovu civilna.zascita@ruse.si.