Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Log, Bistrica ob Dravi