Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Rok za prijavo: 5. 9. 2016

Javno odpiranje ponudb: 6. 9. 2016 ob 12. uri