Jubilejna podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije so 14. 2. 2019, dvajsetič podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju.

S priznanji se predstavi visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri delu z mladimi, poudari njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter se jim zahvali za prvovrstno sodelovanje z zavodom.

Strokovna skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev v pedagoško prakso Osnovne šole Janka Glazerja Ruše (Ljiljana Mićović Struger – vodja, Tatjana Lubej, dr. Andreja Kljajič, Boštjan Ravnjak, Franc Jakoš, ravnatelj Ladislav Pepelnik) je v zadnjih dvanajstih letih vključena v vse projekte in razvojne naloge zavoda za šolstvo, svoje delo in rezultate pa kot primere odlične prakse predstavljajo na posvetih ter spodbujajo razvoj spodbudnega in varnega učnega okolja v regiji in po Sloveniji.

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani: www.zrss.si/objava/jubilejna-podelitev-priznanj-blaza-kumerdeja-za-prispevek-v-vzgoji-in-izobrazevanju.