Kako postopati v primeru poginule živali

Odvoz trupel poginulih in usmrčenih živali imetniki/najditelji živali naročijo preko enot Nacionalnega veterinarskega instituta.

Kontakt Higienske službe v Mariboru je 02 461 31 50.

Veterinarsko higienska služba NVI odvoza trupla poginule živali ne zaračunava. Del stroškov za zbiranje in neškodljivo odstranjevanje trupel imetniki živali krijejo s plačevanjem pristojbin za VHS službo, v skladu s Pravilnikom o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10, 104/11 in 92/13). Pristojbina za VHS se plača ob vakcinaciji psov proti steklini in ob izdaji veterinarskih spričeval. Ostale stroške zbiranja in odstranjevanja poginulih in usmrčenih živali krije proračun Republike Slovenije v okviru najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.

Več informacij na:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivalski_stranski_proizvodi/prijava_pogina_in_zbiranje_trupel_poginulih_zivali_kot_vrste_zivalskih_stranskih_proizvodov/