Komisija za preprečevanje korupcije zavrnila prijavo zaradi suma nasprotij interesov zoper podžupana Jerneja Ajda

»KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE ZAVRNILA PRIJAVO ZARADI SUMA NASPROTIJ INTERESOV  ZOPER PODŽUPANA JERNEJA AJDA«

 

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Ruše so predstavniki  svetniške skupine ZA – združena akcija izrekli hude obtožbe o koruptivnem ravnanju podžupana Jerneja Ajda v povezavi s financiranjem Društva prijateljev mladine Ruše.

 

V zvezi z omenjeno zadevo je na KPK bila podana prijava, zaradi suma nasprotij interesov v povezavi s sprejemanjem proračuna za 2019 ter neposrednim financiranjem društva. KPK je že v predhodnem preizkusu, ki je potekal avgusta 2019, ugotovila, da niso bili izpolnjeni vsi elementi nasprotja interesov, zaradi česar je obravnavo prijave zoper Jerneja Ajda zavrnila.

 

Zato odločno zavračamo vse neutemeljene, neresnične in manipulativne očitke svetniške skupine ZA – združena akcija v sodelovanju z lokalnim medijem BK TV in Lokalec.si.  Občina Ruše in njeno vodstvo deluje transparentno ter v skladu z zakonodajo, v dobro njenih občank in občanov.«