Koronavirus info - osvežene informacije

V zadnjih dneh se še vedno pojavljajo nekatera vprašanja in določene, včasih tudi netočne, informacije o ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa.

Verjamemo, da sledite informacijam v zvezi s tem, vseeno pa naj vam olajšamo delo pri iskanju virov z naslednjimi povezavami.

Na spletni strani:  https://www.nijz.si/sl so pripravljene in sproti osvežene, dopolnjene vsebine na temo koronavirus.

Dostopna so razna priporočila: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, med njimi tudi za policijo,vojsko in carino https://www.nijz.si/sl/navodila-za-policijo-vojsko-in-carino-ob-pojavu-suma-na-koronavirus-sars-cov-2 ter za gasilce in civilno zaščito https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-prenosa-okuzbe-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2-za-gasilce-in-sile-0.

Izkoristite povečano pozornost za preventivne ukrepe in poudarite predvsem preprečevanje okužbe https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 , kjer izstopata ukrepa pravilno umivanja rok https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost.pdf in higiena kašlja https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf.

Sledite tudi portalu GOV.SI https://www.gov.si/teme/koronavirus/, kjer se sproti objavljajo vse vladne in medresorske  odločitve in informacije.

V priponki prilagam informacijo o koronavirusu in vzpostavljenem klicnem centru.

Prosimo, da sledite strokovni navodilom in jih na vaš običajen način posredujete naprej (interaktivni pristopi, plakatiranje gradiv...).

Vsa gradiva in infografike so zbrana na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva.

 

Ivana Grilanc

Ministrstvo za obrambo

Uprava RS za zaščito in reševanje 

Izpostava URSZR Maribor

Urad za operativo

Bezjakova ul. 151, 2341 Limbuš

tel: +386 02 250 69 10

e-mail: ivanka.grilanc@urszr.si

web: www.sos112.si