Letovanje otrok

Spoštovani,

obveščamo vas, da se na Občini Ruše že zbirajo prijave za subvencionirano letovanje osnovnošolskih otrok iz socialno ogroženih družin in osnovnošolskih otrok z zdravstvenimi indikacijami, rejencev,  in otrok, ki živijo v vzgojnih zavodih, ter bodo letovali z OZRK Maribor v Punatu  ali z ZPM Maribor v Poreču ali Domu Miloša Zidanška. Prijavnice lahko dobite v vložišču Občine Ruše, v Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše in na spletnih straneh izvajalcev letovanj.  

Osnova pri ugotavljanju upravičenosti do subvencioniranega letovanja bodo kopije veljavnih Odločb o odmeri otroškega dodatka.

 

Za dodatne informacije, smo dosegljivi na tel. št.: 02 669 06 42 in e-naslovu hedvika.potocar@ruse.si