LOKALNE VOLITVE 2018/10 - razpis 2. kroga

Občinska volilna komisija obvešča volivke in volivce občine Ruše, da je Državna volilna komisija razpisala drugi krog volitev za župana, ki bodo 02. decembra 2018.

Volivke in volivce hkrati opozarjamo na roke za oddajo obvestila o glasovanju po pošti in obvestila za glasovanje na domu, ki ga morajo na sedež Občinske volilne komisije, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, vložiti pravočasno.

Priloženi so ustrezni obrazci, ki jih je potrebno v ta namen izpolniti.

- obvestilo o glasovanju po pošti (rok za oddajo obvestila se izteče v sredo, 21.11.2018 ob 24h)

- obvestilo o glasovanju na domu (rok za oddajo obvestila se izteče v sredo 28.11.2018 ob 24h)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v domu za starejše ali v drugi institucionalno varstveni ustanovi, v bolnišnici ali zdravilišču. Tistim volivcev, ki so že v prvem krogu glasovanja dne 18.11.2018 volili po pošti, ni potrebno ponovno vlagati obvestila za glasovanje po pošti za 2. krog, saj se obvestilo za prvi krog upošteva tudi za glasovanje za 2. krog volitev.

Razpis za 2. krog županskih volitev