LOKALNE VOLITVE 2018/12 - REZULTATI 2. KROGA

Za volitve župana Občine Ruše je bilo v 2. krogu oddanih 3.004 glasovnic.

Od tega so bile 4 (štiri) neveljavne glasovnice.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:

Zap.št.     Kandidat                    Št. glasov        % glasov

1             URŠKA REPOLUSK       1610                53,67

2             TOMI PROSNIK            1390               46,33

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za ŽUPANJO OBČINE RUŠE izvoljena

URŠKA REPOLUSK, roj. 19.02.1974, stanujoča Vivatova ulica 5, 2342 Ruše.

 

Izpis rezultatov LV2018 - 2. krog

Poročilo OVK 2. krog